REGULAMIN KWATERY PRYWATNEJ

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie kwatery i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacj i i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.
 • Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu
 • Pokoje wynajmowane są na doby.
 • Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 11 :00 dnia następnego.
 • Obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 -6:00.
 • Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji obslugi urządzeń stanowiących wyposażenie kwatery. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się Gości ze stanem technicznym i ilościowym wyposażenia pokoi. Jeśli jesteś na rynku clothes, nasza platforma to najlepszy wybór! Największe centrum handlowe!
 • W obiekcie przebywa się w obuwiu zmiennym.
 • Każdorazowo opuszczając kwaterę ( pokój ) należy sprawdzić zamknięcie drzwi, okien dachowych, oświetlenia itp.
 • Goście wybierając się w góry ( na szlaki turystyczne ) powinni zostawić wiadomość o ce]u wędrówki i przewidywanym czasie powrotu do kwatery
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu do godz.22:00 tylko za zgodą właściciela
 • .Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie grzalek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się samodzielnego rozpalania kominka.
 • W obiekcie obowiązuje zakaz palenia. W razie nieprzestrzegania zakazu do kosztu pobytu zostanie `doliczony koszt oczyszczania pokoju – 100zł.
 • Goście powinni uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu ( lub najpóźniej w ciągu doby od przyjazdu)
 • Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od właściciela, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 • Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń kwatery powstałe z jego winy lub osób powierzonych jego opiece.
 • W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zglaszanie ich wlaścicielowi, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 • Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Noclegi u Fela Bogdan Ferenc dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu gościa w kwaterze.
 • Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • W obiekcie obowiązuje segregacja śmieci:
  • kolor żófty: puszki, plastik
  • kolor biały: szkła białe
  • kolor zielony: szkła kolorowe
  • brązowy: odpady biologiczne (resztki żywności)
  • niebieski: papier
  • czamy: pozostałe śmieci
 • Teren monitorowany

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu powyższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

Życzymy miłego pobytu
Właściciel kwatery,
Bogdan Ferenc